Torneo Cuatro Estaciones 2018

Informazio orokorra - Información general

 • Tokia/ Lugar: San Andrés (Vitoria - Gasteiz)
 • Data/Fecha:
  • Kimuak/Alevín + Gazteak/Juvenil + Senior: maiatzak 20 (goizez) /20 de mayo (de mañana)
  • Bejaminak/Benjamines + Kadeteak/Cadetes: maiatzak 26 (arratsaldez) / 26 de mayo (de tarde)
  • Umeak/Infantil: Ekainak 2 (arratsaldez) / 2 de junio (de tarde)
 • Partehartzaileak: Arabako Eskola Jokoetan sailkatu ez diren gimnastak.
 • Participantes: aquellas gimnastas que no se hayan clasificado en los Juegos Escolares de Álava.

Irteera ordenak - Ordenes de salida

Eskuragarri dauden neurrian igotzen joango gara.

Se irán colgando según estén disponibles.

Emaitzak - Resultados

Benjaminak - Benjamines:

 • Taldea - Conjunto: 1º Aresketa B2

Kimuak - Alevines:

 • Taldea - Conjunto: 1º Alevín B1, 2º Alevín B2
 • Bikoteka - Equipos:
  • Esku libreak - Manos libres: 2º Naroa Lopez
  • Uztaia: 1º Uxue Ortiz; 3º Oneka Bergara
  • Sailkapen Orokorra - Clasificación General: 1º Aresketa 1 (Uxue Ortiz + Jone Muñoz)

Umeak - Infantiles:

Kadeteak - Cadetes:

 • Banakakoak
  • Soka - Cuerda: 3º Irati Astarloa - Aroa Elejalde
  • Uztaia - Aro: 1º Nahia Rivera
  • Sailkapen Orokorra - Clasificación General: 1º Aroa Elejalde

Gaztetxoak - Juveniles:

 • Banakakoak - Individuales: 1º Naroa Dominguez
 • Bikoteka:
  • Mazak - Mazas: 2º Andrea Aguilar